Fjalë kyçe: molle

Duke lexuar një libër / Nga Media -

Mollët

Nga Ridvan Dibra “Më hahet një mollë!”, thotë im bir dhe sheh me lakmi degët e rënduara përtej gardhit. Është lodhur nga rruga dhe mollët janë dobësia e tij, kurse…