Fjalë kyçe: Julian Assange

OpEd / Nga 27.al -

Popujt para gjyqit

Nga Frrok Çupi Gjyqi është aty, para të gjithëve, i padukshëm. Në qoftë se do t’i besojmë profecive, Judah Ben Samuel qysh në vitin 1217 ka parashikuar se ky vit,…