Fjalë kyçe: ushqimet

OpEd / Nga Media -

Pse po na vrisni? 

Nga Ilir Hoxholli E kuptoj që shumë hallkave në vendin tonë mund t’iu shmangesh, por doja të dija, ky tregtari që merr miellin e skaduar, ky fermeri që nuk le…