Fjalë kyçe: New York

Foto dite / Nga Klodiana -

“Ngjyrat e lirisë”

“Ngjyrat e lirisë” është një nga muralet më të mëdha të New York, frymëzuar nga emigrantët e hershëm të ardhur 100 vite më parë në Ellis Island. Portreti i dytë…