Fjalë kyçe: Viti i Ri

Mejtime / Nga Media -

Viti i Ri ndër shqiptarë

Nga Dorian Koçi Viti i Ri, është një festë që ka hyrë relativisht vonë të festohet ndër shqiptarë. Gjithësesi nëpër komunitetet e ndryshme shqiptare në varësi dhe të kulturave që…