Fjalë kyçe: sekuestro

Tregu / Nga Media -

Taksat, sekuestro për 15 mijë biznese

Shumë nga subjektet nuk kanë paguar detyrimet që nga viti 2010 Afro 15 mijë bizneseve në të gjithë vendin janë vënë nën sekuestro nga tatimet për mosshlyerje të detyrimeve në…