Fjalë kyçe: gomere

Mejtime / Nga Ejona -

Pëllitja e fundit e veshgjatit plak…

Nga Bledian Koka Gomerët janë realisht kafshë të nderuara që kanë shoqëruar historinë e njerëzore, dhe të dy kafshët një me arsye dhe tjetra në mungesë të saj kanë ecur…