Fjalë kyçe: Theth

Rrokull Shqipërisë / Nga Media -

Dhia e egër popullon Thethin

Dhia e Egër (Rupicapra rupicapra) ka populluar zonën e Thethit. Ato janë fotografuar nga ekspertët e Administratës së Zonave të Mbrojtura të Shkodrës. Sipas tyre kjo dhi është një kafshë…