Fjalë kyçe: rrugetim

OpEd / Nga 27.al -

Mos ta flakim fletoren e vjetër …

Ditën e parë të vitit ndoshta e ngarkojmë më shumë se sa mund të mbajë. Ajo mbart shumë shpresë e ëndërra. Mjafton të lexojmë urimet që i kemi dërguar njëri-tjetrit….