Fjalë kyçe: lufta partizane

Llogje / Nga Media -

Vitet tutje, veteranët tëhu….

Quiz: Sa vjeç kanë qenë këta veteranë në vitin 1944? Sa vjeç janë tani? Sa vjeç është ky veteran këtu dhe sa ka qenë në kohën kur mori pushkën e…