Fjalë kyçe: fotografi

Rrokull Shqipërisë / Nga Media -

Shqiptarët…

Një dorë e mbështetur mbi krye a në fytyrë, një moment për të menduar thellësisht për rrugët pa dalje. Aq sa shqiptar ka, aq probleme madhore ekzistojnë. Fjalët janë të…