Fjalë kyçe: Ambasadori i Bashkimit Europian në Shqipëri