Fjalë kyçe: Pëllumb Xhufi

Mejtime / Nga Media -

1952/ Komiteti i Prizrenit i Apostol Tanefit

Nga Kastriot Dervishi Pëllumb Xhufi aludoi para pak ditësh se familjarët e të internuarve të Tepelenë ishin të një organizate të shqiptarëve të emigruar në Jugosllavi. Xhufit nuk i dilte…