Fjalë kyçe: Drenas

OpEd / Nga 27.al -

Puhi anti-amerikane në Shqipëri e Kosovë?!

Nga Ben Andoni Fjalëza “puhi” është zëvendësuesja më e parë e fjalës “frymë”, nëse do të përcaktonin një trend kundërshtues të padukshëm të Shqipërisë dhe Kosovës në lidhje me marrëdhënien…