Fjalë kyçe: zv.Presidente e PE-së për Partitë Popullore