Fjalë kyçe: xhirimi

Floktore / Nga Media -

Shqipëria, një shesh xhirimi për Hollywood

Industria e filmit shqiptar po nis të lulëzojë dhe të konsiderohet plotësisht e tillë, në kushtet e formësimit të tregut, rritjes së prodhimit dhe skemave të ndryshme të financimit. Aktorët…