Fjalë kyçe: Sigurimi i Shtetit

Këndonjësit / Nga 27.al -

Ne, hedhurinat si Daut Gumeni

Nga Enkel Demi Daut Gumeni bën me faj me qeverinë që Kuvendi e la pas dore çështjen e hapjes së dosjeve. Natyrisht, ka të drejtë. Një njeri si ai që…