Fjalë kyçe: Sekretari i Përgjithshëm dhe kreu i Partisë Socialiste