Fjalë kyçe: respekti

Llogje / Nga 27-shi -

I bukri dheut…

Respekti për të rënët shprehet në këtë mënyrë solemne. Fjalët e tepërta prishin pezmin që ka kaluar dhe po kalon Shqipëria.