Fjalë kyçe: Leonard Cohen

Mejtime / Nga Media -

Këpucët kanë humbur zotëritë e tyre

Përsëri erdha në brigjet e diellta të Egjeut dhe përsëri këpucë të braktisura, të dergjura që më së fundi kanë dhënë shpirt në një mort të madh… Ku janë fëmijët…