Fjalë kyçe: ish-ministri austriak i Çështjeve Sociale dhe ish-kreu i Unionit të Sindikatave Austriake