Sa të vegjël që jemi dhe sa rrëmujë bëjmë!

0
407
Sa të vegjël që jemi dhe sa rrëmujë bëjmë!
Kurse atje lart, qetësi e madhe!
Yjet nuk bëjnë luftë kundër njëri-tjetrit.
Cilido ka vendin e tij!

Në 25 nëntor 1913 në Dhërmi lindte një njeri i madh. Atë e thirrën Petro Marko