Kush e zëvendëson? Lirohet nga detyra Drejtoresha e Agjencisë së Punësimit dhe Aftësive

0
137

Elira Demiraj është liruar nga detyra e drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive. Vendimi është marrë në mbledhjen e sotme të qeverisë.

Në vendin e saj është emëruar Klevis Hysa.

Në mbledhjen e sotme të qeverisë Elira Demiraj është liruar nga detyra e drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive dhe në vendin e saj është emëruar Klevis Hysa.

“Në mbështetje të pikës 2, të nenit 100, të Kushtetutës, dhe të pikës 11/1, të vendimit nr.554, datë 31.7.2019, të Këshillit të Ministrave, “Për krijimin, mënyrën e organizimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave, vendosi:

  1. Znj. Elira Demiraj lirohet nga detyra e drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive.
  2. Z. Klevis Hysa emërohet drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive.
  3. Ngarkohen Ministria e Financave dhe Ekonomisë dhe Agjencia Kombëtare e Punësimit dhe Aftësive për zbatimin e këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë”, thuhet në vendimin nga qeveria.