Koncensionet/ KLSH kallëzon në SPAK 8 punonjës të Ministrisë së Shëndetësisë

0
121

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kallëzuar në SPAK 8 punonjës të Ministrisë së Shëndetësisë për veprën penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”.

Sipas njoftimit zyrtar, gjatë ushtrimit të auditimit financiar, KLSH ka konstatuar shkelje të kryera nga ana e tetë funksionarëve  të MSHMS, institucioneve në varësi të saj, si dhe dy punonjës të ATRAKO, lidhur me procedurën për “Koncesionin/ partneritetin publik privat, për ofrimin e shërbimit laboratorik të spitaleve universitare, rajonale dhe atyre bashkiake të Sarandës dhe Lushnjes” si dhe procedurën e prokurimit për “Blerje monitor pacienti për masat anti-covid”.

Gjithashtu nga auditimi i procedurës së prokurimit për “Blerje monitor pacienti për masat anti-covid” janë konstatuar një sërë shkeljesh të kryera nga tre punonjës, anëtarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, në kundërshtim me dispozitat ligjore për prokurimin publik, si dhe me përmbushjen e rregullt të detyrës së anëtarit të KVO-së.

Në lidhje me këto shkelje, KLSH ka kallëzuar në SPAK dhjetë punonjës të lartëpërmendur për veprën penale “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike”.