Fjalë kyçe: Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Demokratike