Fjalë kyçe: moter

Mejtime / Nga 27.al -

Ti nuk mund të vdesësh…!

Nga Pranvera Vatoci Ti vajzë, motër, nënë, zonjë e ti bashkëshorte duhet të jetosh. Vetë Zoti ta dha jetën dhe nuk duhet që të ta këpusin e privojnë manjakë, bastardë,…