Fjalë kyçe: Skandali i ri në jug të vendit: Nxënësja e mitur abuzohej për 3 vjet nga mësuesi