Fjalë kyçe: Programi i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Shqipërinë