Fjalë kyçe: kryetari i forumit rinor të Partisë Demokratike