Fjalë kyçe: konstituimi i këshillit bashkiak të Shkodrës