Fjalë kyçe: jetë

Mejtime / Nga Media -

Dy jetë nën një sqetull nuk mbahen

Nga Greta Beqiri Unë jetoj një jetë të dyfishtë! Nëse nuk më beson, dëshifroje me kujdes në rrëfimin tim! Si ta nis prezantimin, me një çkemi të thjeshtë, duke u…