Fjalë kyçe: E Djathta nuk mund të jetë anestezi për të Majtën!