Fjalë kyçe: 1920 – Çudira shqiptare / Bamirësi me kushte?!