Fjalë kyçe: 109-vjetorin e lindjes së të madhes Nënë Tereza.