Fjalë kyçe: kryetari i Këshillit të Emërimeve në Drejtesi