Fjalë kyçe: Anëtari i Asamblesë Shtetërore të Nju Jorkut