Autor: Media

Mejtime / Nga Media -

Media dhe gazetarët

Nga Edi Oga Media e lirë është e pamundur! Media kushton, pra konsumon para, të cilat vijnë nga diku, duke e bërë automatikisht median kliente të entiteteve që “e furnizojnë”…