Ka than' i moçmi:

"Lot derdhin Vaitonjësit! Dëshpërim pësojnë të Dëshpëruarit! Frikë ndjejnë Frikacakët! As “ëndra të dërmuara” as “gjuhë të kryqëzuara”, as “ideale të përpira”, as “të arthme të mbuluar me blozë dhe me hi’ – s’ka për Ne!" - Lasgush Poradeci  

Vettingu/ Gana i ILDKPKI: Ja si do i zbulojmë pasuritë e gjyqtarëve dhe prokurorëve

Nga Skenderi 0

ild

 

Inspektorati i Lartë i Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave ka nxjerrë udhëzimin e ri me ndryshimet e reja pas hyrjes në fuqi të ligjit të Vettingut, i cili konsiston në verifikimin e figurës së gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Udhëzimi i publikuar sot nga Inspektori i Përgjithshëm, Shkëlqim Ganaj sqaron mënyrat se si do të kontrollohen pasuritë e gjyqtarëve dhe prokurorëve.

Në udhëzim shkruhet se deklarata e pasurisë duhet të dorëzohet brenda 30 ditëve nga hyrja në fuqi e ligjit të vettingut. Dorëzimi i deklaratës së pasurisë duhet të bëhet nga vetë subjekti, në protokollin e ILDKPKI-së.

Aty do të pajiset me vërtetimin përkatës për dorëzimin e deklaratës dhe fletën e inventarit për dokumentacionin justifikues bashkëlidhur deklaratës së pasurisë.

Deklarata e pasurisë nuk do të pranohet dhe do të konsiderohet e padorëzuar nëse nuk shoqërohet me dokumentacionin e identifikimit të subjektit të rivlerësimit dhe personave të lidhur me të.

Duhet të deklarohet burimi subjekti i rivlerësimit dhe personi i lidhur me të për çdo pasuri në pronësi, të paluajtshme, të luajtshme, likuiditete, vlerën e aksioneve, letrave me vlerë dhe pjesët e kapitalit në zotërim etj, në momentin e krijimit për secilën prej tyre, duke bashkëlidhur dokumentacionin ligjor për të justifikuar ligjshmërinë e burimit të krijimit për secilën pasuri, në momentin e fitimit të tyre.

Deklarimi i pasurive të paluajtshme, të regjistruara ose jo në regjistrat publikë, të shoqërohet me dokumentacionin justifikues ligjor, kontratë shitblerje, kontratë sipërmarrje, akt marrëveshje, kontratë paraprake, kontratë porosie etj, dhe çertifikatën e pronësisë në rastet kur prona është e regjistruar në ZVRPP.

udhezim-date-10-10-2016

Lini një koment

Adresa juaj e Email-it nuk do të bëhet publike

Mund të përdorni HTML tags dhe atributet: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>