Fjalë kyçe: turpi

Këndonjësit / Nga 27-shi -

Përkulju kapeles!!!

Nga Dritan Shano “Legjislacioni” për Shpifjen, në mos një shkelje e nenit 22 të Kushtetutës për Lirinë e Shprehjes dhe Censurën, është një përthyerje e fortë e tij që tenton…