Fjalë kyçe: tender

Mejtime / Nga Media -

Grabitja me tender!

Nga Dritan Kaba Bypass-i i Vlorës 29 km-35.5 milionë euro. Tender ndërkombëtar, i mbikqyrur nga Organizmat e BE. I finacuar nga BEI dhe BERZH. Rrugë e re superstrade, me ura nënkalime,…