Fjalë kyçe: shqiptar oseku

Duke lexuar një libër / Nga Media -

Njolla që mbahet mend

Nga Shqiptar Oseku I erdhën menstruacionet herët – ishte sall dhjetë vjeç – dhe e kuptoi disi, që e para e punës është të fshihet. Kur pat lindur qe kthyer kah…