Fjalë kyçe: shkolle

Mejtime / Nga Media -

Kur unë isha në shkollën fillore

Nga Lis Bukuroca Kur isha unë në shkollën fillore, gati gjysma e klasës ishte me vajza. Në klasën e pestë numri i tyre u zvogëlua dukshëm, ose u përgjysmua. Etërit…