Fjalë kyçe: Kur në Amerikë Janinën e dinin kryeqytetin e Shqipërisë