Fjalë kyçe: Kërçovë

Foto dite / Nga Media -

Partizanet dhe partizanët në Kërçovë

Nga Kastriot Dervishi  Disa muaj pasi kishte mbaruar lufta, këto trupa që shikoni në foto, e që i përkisnin brigadës së 5-të komuniste, i shërbenin vendosjes së pushtetit jugosllav në…