Fjalë kyçe: Idrizi: Nuk ka burrë none dhe palaço që të heqë emrin “Çamëri”