Fjalë kyçe: gazetare

Mejtime / Nga Media -

Dhamë… lajmet!

Nga Edi Oga Kryeministri nuk u tall me dhe sulmoi gazetarët, ai u tall me dhe sulmoi disa të rinj me mikrofona në dorë që synojnë të bëhen kryeredaktorë, drejtorë…