Fjalë kyçe: elma doresi

Mejtime / Nga Media -

Plaku im i bukur…

Nga Elma Doresi Ishte një “Udhëtim i bukur”. A mund të të them faleminderit? “Si çdo fillim, ka dhe një mbarim.” “Çdo nisje ka dhe një fund.” “Njërëzit lindin dhe…