Fjalë kyçe: dashuri

Duke lexuar një libër / Nga Media -

Bleva një copë dashuri

Nga Gerhard Pregapuca Bleva një copë dashuri. Harrova të marr me të Udhëzuesin e përdorimit. Më ka mbet në xhep kuponi. Më duaj pak dhe shtruar…! Bleva një copë dashuri…