Fjalë kyçe: dashuri

Mejtime / Nga Media -

Një mal mall për malin!

Nga Behar Jacaj Kam dashur të të shkruaj shkëmbarak. Në kohën kur mallkimi i vjetër, “folsh me gishta” u përmbush, unë kam dashur të të shkruaj ty. S’e kam bërë. Jo…

Duke lexuar një libër / Nga Media -

Bleva një copë dashuri

Nga Gerhard Pregapuca Bleva një copë dashuri. Harrova të marr me të Udhëzuesin e përdorimit. Më ka mbet në xhep kuponi. Më duaj pak dhe shtruar…! Bleva një copë dashuri…