Fjalë kyçe: Cameria

Mejtime / Nga Media -

Kush është i pabesë??

Nga Ajkuna Iliri Një mentalitet i rrënjosur që prej pushtetit diktatorial të Enver Hoxhës apo i vendosur më hershëm nga grekët që përzunë shqiptarët e Çamërisë nga trojet e tyre, qarkullon ende…