Fjalë kyçe: Cameri

Hijet e Shqipërisë / Nga Media -

Kështjella e Pargës në Çamëri

Përgjatë genocidit të Napoleon Zervës, në këtë kështjellë  janë vrarë e prerë afro 50 gra e fëmijë të popullsisë shqiptare të Çamërisë. Parga është një qytet në krahinën e Çamërisë,…